Çeviri Standartları Sözlüğü

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A

abort      durdur
about...  	hakkında...
alias    	arma, kısayol
ASCII      ASCII
assign   	atama
autoscroll   otokaydırma


B

binary     sayisal
buffer   	tampon
built-in  	yerleşik


C

call      çağrı
cancel   	vazgeç
client   	arabirim (örn: irc client = irc arabirimi)?
clipboard    pano
complement   tamamlayıcı
configuration  ayar
convert     dönüştürmek
copy      kopyala
cut       kes


D

datatype  	veritipi
default   	varsayılan
deiconify  	ikon halinden çıkar
directory  	dizin
disk      disk
drawer   	çekmece
draggable    sürüklenebilir
driver   	sürücü


E

ECS       ECS
EHB       EHB
edit      düzenle (?)
erase      sil
execute   	işlet
exit      çıkış


F

field	  	alan
file      dosya


G

genlock     genlock
GUI     	arayüz


H

HAM       HAM
hide      gizle


I

icon    	ikon
iconify   	ikonlaştır
IFF       IFF
insert     yerleştir
identd   	kimlik tanıma
image      izdüşüm, görüntü, imaj, resim (?)
initialize 	başlatma
interface  	arabirim | arayüz (Donanımla ilgili değilse)


L

library   	kitaplık, kütüphane
load...   	yükle...
log     	kütükM

maximum     maksimum
memory    	bellek
misc      çeşitli
minimum	  	minimum
mode      hal, durum
mount      ???|tak


N

name      isim (ad kullanmayın)
net     	ağ
new     	yeni


O

OK     	tamam
only      sadece
operation    işlem
overscan    geniş tarama


P

parent   	üst
partition  	bölüm
paste    	yapıştır
path    	yol
pattern   	kalıp|desen|şablon|örnek
plain	  	düz|normal|sade
print    	yazdır
preferences 	ayarlar
project     proje
properties   özellikler
pubscreen    ana ekran


Q

quit      çık


R

record     kaydet
release     sürüm
request     istem
requester    istemci
root      ana dizin
run       çalıştır
random     rassal
remove     kaldır, çıkar
reset      tazele (?)


S

save      sakla (save the last dance for me:son dansı bana sakla)
save as...   yeni isimle sakla...
save as default varsayılan olarak sakla
screen     ekran
server     sunucu
settings    ayarlar


T

tool     	araç
tooltypes    parametreler
transmit    ileti, gönderi
transmission  iletim, gönderim
trashcan  	çöp kutusu
type      tip|tür


U

underline  	altı çizili
undo      geri al
user      kullanıcı
user host  	kullanıcı sunucusu


V

validate    geçerli kılmak|onaylamak
version   	uyarlama
volume	  	birim


W
        
web       ağ
window     pencere
workbench    workbench